ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਿਓ ਖਾਦਾ ਸੀ ਜ਼-ਹਿ-ਰ, ਕਾਰਣ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ


ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦਾ ਅ-ਜੀ-ਬ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 35 ਕਿਲੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼-ਹਿ-ਨ-ਸ਼ਾ-ਹ ਮ-ਹਿ-ਮੂ-ਦ ਬੇਗਦਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ 35 ਕਿਲੋ ਭੋਜਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅ-ਜੀ-ਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ.

ਉਸਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਇਕ ਸ਼-ਕ-ਤੀ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਸ਼ਾਸਕ, ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ. ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾ-ਨ-ਦਾ-ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼-ਕ-ਤੀ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 52 ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ.ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ-ਟੋ-ਰੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਅਤੇ 100-150 ਕੇਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ. ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗਦਾ ਬਾਰੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਚੱਖਿਆ ਸੀ.ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ ਹਿ-ਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ ਹਿ-ਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ ਹਿ-ਰ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ ਹਿ-ਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਮੱਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾ-ੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ.

ਮਹਿਮੂਦ ਬੇ-ਗ-ਦਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ‘ਗਿ-ਰ-ਨਾ-ਰ’ ਜੂ-ਨਾ-ਗ-ੜ ਅਤੇ ਚੰਪਨੇਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬੇ-ਗ-ਦਾ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਅ-ਗ-ਵਾ-ਕਾ-ਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇ-ਸ-ਲਾ-ਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੌ-ਤ ਦੀ ਸ-ਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

error: Content is protected !!