ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 6 ਸੰਕੇਤ

ਦੋਸਤੋ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਨ ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆਉਣੋਂ ਕਰੀਬ 20 – 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਥਕਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹੇ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੰ-ਗ-ੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ,
ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ

ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ । ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇ ਤੱਕ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀ – ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਦਿਲ , ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪਹਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਫ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤਕ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ

ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ , ਤੱਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾੜਾ ਫੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਖਾਸਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਸੋਜ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਦੇ – ਕਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਤੇ ਫੇਫੜੋਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਨਤੀਜਾ ਖੂ’ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ । ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣੋਂ ਕਰੀਬ 20 – 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਥਕਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹੇ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ,

error: Content is protected !!